Why “Innovate Like a Swede”

Thụy Điển là một trong những quốc gia sáng tạo nhất trên thế giới. Những đổi mới như máy tạo nhịp tim, Bluetooth, dây an toàn ba điểm, Skype, Spotify đều có nguồn gốc từ đất nước nhỏ bé ở phía Bắc bán cầu này. Đây có phải là điều ngạc nhiên với nhiều người? […]

Innovate Like a Swede contest- SDG 11

SDG 11 – “Thành phố và cộng đồng bền vững” – chủ đề năm 2018 của cuộc thi Sáng tạo như người Thụy Điển. Chủ đề của cuộc thi Sáng tạo như người Thụy Điển là mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc số 11. Mục đích của mục tiêu phát triển […]

Create your website at WordPress.com
Get started