TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI VỀ ĐÀO TẠO CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

Chiều thứ hai ngày 13 tháng 5 năm 2019, Khoa Công tác xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tiến hành tổ chức tọa đàm trao đổi về đào tạo Công tác xã hội giữa khoa và trường Đại học Uppsala cùng tổ chức Cứu trợ Trẻ em của Thụy Điển ở Việt […]

Create your website at WordPress.com
Get started