Báo cáo cuộc họp lãnh đạo ở Thụy Điển 22-25 May 2019

Số người tham dự: 38; Số nước tham dự: 34 Ngày 22: Networking: Buổi tối 22: Với sự tham gia của hơn 30 lãnh đạo alumni từ các nước, Châu Á, Châu Phi, Mỹ La Tinh và Đông Âu. Tham gia của SI: Mikael, Amanda, Niklas (alumni team) Hoạt động: Chủ yếu chào hỏi, giới […]

Chuỗi sự kiện Gin-Nobel và Diễn Đàn Khởi nghiệp do SANV phối hợp tổ chức

Hoạt động thiết thực chào mừng ngày Quốc khánh Thụy Điển ngày 6 tháng 6 và chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển từ nhân dân Việt Nam. Tình yêu dành cho Thụy Điển luôn ở trong trái tim mỗi chúng tôi – những người dân Việt Nam. Chúc cho tình […]

TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI VỀ ĐÀO TẠO CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

Chiều thứ hai ngày 13 tháng 5 năm 2019, Khoa Công tác xã hội, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tiến hành tổ chức tọa đàm trao đổi về đào tạo Công tác xã hội giữa khoa và trường Đại học Uppsala cùng tổ chức Cứu trợ Trẻ em của Thụy Điển ở Việt […]

Create your website at WordPress.com
Get started